Konsultation:
 

Der findes mange forskellig typer af konsultationer.  Her er et lille overblik over dem:

Konsultation ved fremmøde – Her møder du med en tid der er bestilt i forvejen. Der afsættes 10-15 min, med mindre andet er aftalt.  Ved børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, operationer, attester, samtaleterapi og lignende afsættes ofte ekstra tid.
For ikke akutte henvendelser han der forkomme 4-6 ugers ventetid.
Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det at det vigtigste udvælges, så der kan være tid til en grundig behandling af dette. Til behandling af de resterende spørgsmål kan der aftales en ny konsultationstid hos lægen en anden dag. Det er således ikke muligt at reservere ”dobbelttid”.

Akut tider – Bookes på telefon ved sekretær. Akuttiderne gives på selve dagen for telefonkontakten.

Videokonsultation – Efter aftale med læge/personale, kan der bookes videokonsultationer.

E-Konsultation – Her kan du skrive til læger og personale via Selvbetjeningen eller Min Læge app. E-konsultationerne er til korte spørgsmål. E-konsultationer kan besvares af alt personale. 

Telefonkonsultation – Kan aftales til kortere svar, opfølgninger mv. ved læge eller personalet.
Lægen har telefon tid hver morgen mellem kl. 8.00 og 8.30.
Sekretærerne er at træffe hver dag mellem kl. 8.00 og kl. 12.00.

 

Eksempler på opgaver som sygeplejerskerne varetager:

 • Årskontroller for kroniske sygdomme
 • Helbredskontroller
 • Øreskyl
 • EKG
 • Blodprøvetagning
 • Fjernelse af tråde/suturer efter operation
 • Vortefrys
 • Børneundersøgelser og -vaccinationer inkl. HPV
 • Vaccinationer 
 • INR måling (AK behandling – Marevan)
 • Blodtryksmåling
 • Behandling af småskader
 • Sårpleje
 • Halspodning
 • Lungefunktionsundersøgelser
 • Fjernelse af modermærker
 • Celleskrab/screening for livmoderhalskræft
 • Første graviditetsundersøgelse
 • Akutte problemstillinger

 
 
Hvilke oplysninger har lægen om dit helbred?
Lægen har pligt til at føre journal over sit arbejde. Hos os føres et notat i journalen efter hver kontakt.
 
Vores journalsystem hedder "Clinea" og er et moderne journalsystem, som kan kommunikere med sygehuse, apoteker, laboratorier, speciallæger m.m. Vi modtager stort set alle undersøgelsesresultater og svar fra sygehusene efter indlæggelse og ambulant behandling.
 
Enhver har ret til indsigt i egen journal. Lægen har derimod ikke adgang til andre praktiserende lægers notater. *
Loven siger, at patienten skal godkende fremsendelse af lægelige oplysninger til den praktiserende læge.