KONSULTATION

 

Konsultationer afvikles efter tidsbestilling. Herved opnås minimal ventetid for patienten og et roligt arbejdsmiljø for lægen og personale. Hvis der ikke er aftalt andet, vil der normalt være afsat 10-15 min. til en konsultation.
 
Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det derfor, at de vigtigste udvælges, så der kan være tid til en grundig behandling af disse. Til behandling af de resterende spørgsmål kan der aftales en ny konsultationstid hos lægen en anden dag. Det er således ikke muligt at reservere ”dobbelttid” ved bestilling af tidsaftaler.
 
Ved børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, operationer, akupunkturbehandling, samtaleterapi og lignende afsættes ofte ekstra tid.
 
Børne og graviditetsundersøgelser foretages i samarbejde med mellem læge og sygeplejerske.
 
Husk altid at booke børneundersøgelserne i dit barns navn eller cpr. nr.
 
 
Før mødet med lægen
Det er hensigtsmæssigt at forberede besøget hos lægen ved at gøre sig nogle tanker om, hvad man selv tror, der er galt, og hvad man forventer af konsultationen. Hvis man bruger medicin, er det en god ide at medbringe den eller en medicinliste.
 
Hvis man af én eller anden grund ikke har taget medicinen, som lægen har ordineret, er det vigtigt at orientere hende om dette, da det ellers kan give anledning til fejlordinationer m.m. Hvis man tager naturmedicin eller kosttilskud er det også vigtigt, at lægen oplyses om dette.
 
Speciallægehjælp / Fysioterapi

Undertiden kan det være nødvendigt at henvise til videre behandling hos læger inden for andre specialer, til psykolog, diætist eller fysioterapeut. En vurdering af behovet herfor kræver sædvanligvis forudgående konsultation i klinikken.
 
For medlemmer af sygesikringsgruppe 1 er reglerne således, at den praktiserende læge skal foretage en lægelig vurdering af behovet herfor.
 
Medlemmer af sygesikringsgruppe 2 kan frit henvende sig til alle speciallæger uden henvisning fra en praktiserende læge.
 
Behandling hos fysioterapeut kræver altid lægehenvisning.
 
 
Vedr. vægt
Vores sygeplejerske tager gerne en snak omkring vægt og kost.
 
 
Hvilke oplysninger har lægen om dit helbred?
Lægen har pligt til at føre journal over sit arbejde. Hos os føres et notat i EDB-journalen efter hver kontakt.
 
Vores journalsystem hedder "Clinea" og er et moderne journalsystem, som kan kommunikere med sygehuse, apoteker, laboratorier, speciallæger m.m. Vi modtager stort set alle undersøgelsesresultater og svar fra sygehusene efter indlæggelse og ambulant behandling via EDB.
 
Ved hjælp af EDB kan vi opfylde vores mål om, at langt de fleste henvisninger til sygehus, speciallæger m.m. er ekspederet, inden patienten forlader konsultationen.
 
Enhver har ret til indsigt i egen journal. Lægen har derimod ikke adgang til andre praktiserende lægers notater. Loven siger, at patienten skal godkende fremsendelse af lægelige oplysninger til den praktiserende læge.ulykke eller livstruende sygdom).